مجله آمریکایی فوربز: ۶ عاملی كه به ساكنان امارات احساس راحتی طی كرونا داده‌اند

مالک کسب‌وکار، راقش واهی، در مقاله ای که توسط مجله آمریکایی فوربز منتشر شده، تأیید کرد که امارات متحده عربی یکی از بهترین کشورها در مقابله با ویروس کرونا است.

این مالک کسب‌وکار هندی گفت که وی از ۳۱ سال در امارات متحده عربی زندگی کرده است و به همین دلیل آن را خانه دوم خود می داند.

آقای واهی اظهار داشت که ۶ عامل اساسی وجود دارد که امارات را بر غلبه بر کرونا قرار داده و به ساکنان خود در طی این بحران جهانی ایمنی داده است.

عامل اول: ظهور رهبران و احتمال مشاهده آنها در همه جای کشور در هنگام بحران کرونا است

وی توضیح داد: (ظهور رهبران ایالتی در بحران، اعتماد به نفس و امید را به مردم می دهد).

عامل دوم: همکاری های جامعه به عنوان راش نشان داد كه امارات متحده عربی دارای ۱۵۰ ملیت است.

به نظر راقش واهی، دیدن افرادی که به روش های و ملیت های مختلف به یکدیگر کمک می کنند، شگفت آور بود.

عامل سوم: خودشاغل هندی در اظهارات خود به مجله آمریکایی فوربز گفت که عامل سوم افزایش فعالیت های جامعه و جمع آوری کمک های مالی برای نیازمندان است.

 

 

کمپین های مختلفی برای این موضوع از جمله ابتکار”۱۰ میلیون وعده غذایی” و سایر ابتکارات بشردوستانه راه اندازی شده است.

عامل چهارم: ابتکارات بخش دولتی و خصوصی، اعلام ابتکارات و پروژه های جدید و فداکاری کارگران مراقبت های بهداشتی، پلیس و امنیت است.

عامل پنجم: تلاش دولت و ماندن آن در وضعیت آمادگی دائم با نیاز شهروندان و ساکنان است.

شرکت های هواپیمایی امارات و هواپیمایی اتحاد شهروندان کشورهای دیگر را از نقاط مختلف جهان به میهن خود برگردانده اند.

عامل ششم: تحقق دولت امارات متحده عربی از ارزش رسانه ها است.

دولت امارات دریافته است كه هیچ چیز مضر نیست از رسانه های گمراه كننده یا غیر مسئولانه در مواقع بحران کرونا است.

You might also like