امضای تفاهمنامه بین مراکز تحقیقات سلولهای بنیادی در امارات و اسرائیل

مرکز سلولهای بنیادی ابوظبی از امضای تفاهم نامه با مراکز مراکز تحقیقات سلولهای بنیادی اسرائیل برای مبارزه با گسترش همه گیر کرونا “کووید-۱۹” خبر داد.

این توافقنامه بین مراکز بنیادی بنیادی ابوظبی و Pluristem Therapeutics Inc با حضور نمایندگان اماراتی و اسرائیلی در مراسمی از راه دور برگزار شد.

این همکاری با هدف بهره مندی از حوزه های تخصصی مرکز سلولهای بنیادی ابوظبی و Pluristem Therapeutics در سلولهای بنیادی درمانی به منظور خدمت و بهره مندی از بشریت انجام می شود.

دکتر فاطمه الكعبی، مدیر اجرایی برنامه پیوند مغز استخوان ابوظبی، گفت: “امارات علاقه مند است راه حل هایی را برای چالش های پزشکی جهانی پیدا کند.

امضای تفاهمنامه م بین مراکز تحقیقات سلولهای بنیادی در امارات و اسرائیل گام مهمی در توسعه یک درمان جدید است”.

یاکی یانایی ، مدیر شركت Pluristem بر اهمیت این همکاری با مرکز سلولهای ابوظبی تأکید کرد.

آقای یانایی توضیح داد: “از این همکاری با مرکز سلولهای بنیادی ابوظبی افتخار می کنیم. با این امکان تبادل دانش و تجربیات را می دهیم”.

به نوبه خود، دکتر یندری ونتورا، مدیر کل مرکز سلول های بنیادی ابوظبی، اظهار داشت: “شرکت Pluristem رهبری خود را در زمینه سلول های بنیادی ثابت کرده است.

ما در مرکز سلول های بنیادی ابوظبی مشتاقانه برای همکاری با تیم وی و همکاری در زمینه تحقیق و توسعه همکاری می کنیم”.

You might also like