وزیر اقتصاد امارات و همتای مجارستانی خود گفتگو کردند

جنابعالی عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارات متحده عربی، با وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان پیتر سیارتو، در مورد راه های تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور گفتگو کرد.

این امر در بازدید وزیر اقتصاد مجارستان به همراه هیأت اقتصادی مجارستان از ابوظبی صورت گرفت.

این دیدار با حضور جناب آقای دکتر ثانی الزیودی، وزیر دولت برای امور تجارت خارجی انجام شد.

دو وزیر در این دیدار بر قدرت روابط امارات و مجارستان و تمایل مشترک بین دو کشور برای افزایش همکاری در همه زمینه ها تأکید کردند.

آنها همچنین برجسته ترین فرصتها را برای مشارکت و همکاری بین دو کشور در مرحله بعدی بررسی کردند.

 

عاليجناب عبدالله بن طوق المری گفت که روابط دوجانبه و اقتصادی بین امارات و جمهوری مجارستان قوی
و مبتنی بر احترام و دوستی است.

وزیر اقتصاد امارات همچنین اظهار داشت که همکاری های دو کشور شامل است بسیاری از بخش ها از جمله
تجارت، صنعت، سرمایه گذاری، انرژی، گردشگری، علوم و فناوری ، هواپیمایی و آموزش.

 

از طرف خود، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان پیتر سیارتو، تأکید کرد که کشورش مشتاق همکاری
اقتصادی و متنوع سازی مشارکت های موجود با امارات است.

عالیجناب خود به اهمیت هماهنگی و همکاری و ایجاد پروژه ها و سرمایه گذاری در این بخشها در دو کشور اشاره کرد.

You might also like