علیرغم تاثیرات همه گیر .. اقتصاد امارات در خلیج عرب بهترین است

ادریس الرفیع، رئیس منطقه خاورمیانه و آفریقا در شركت “آبردین استاندارد سرمایه‌گذاری جهانی”، گفت که اقتصاد امارات علیرغم تاثیرات همه گیر كرونا، بهترین وضعیت در خلیج است.

الرفیع افزود که اقتصاد امارات متحده عربی به حالت عادی خود بازخواهد گشت، زیرا امارات موفق شده است
ویروس کرونا را کنترل کند.

آقای ادریس الرفیع همچنین اضافه کرد: «امارات متحده عربی در مبارزه با ویروس موفقیت بزرگی کسب کرده است».

 

این شرکت ۴۰ دفتر در کشورهای جهان دارد.

 

با اشاره به اینکه برنامه های حمایت مالی ارائه شده از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج عرب در طی
همه گیری، قیمت نفت را کاهش داده است.

به نوبه خود، رابرت گیلهول، اقتصاددان در سرمایه‌گذاری استاندارد آبردین، گفت: «شركت “آبردین استاندارد
سرمایه‌گذاری جهانی” سالهاست دفتری در ابوظبی دارد».

کارشناس اقتصادی شرکت افزود: «علیرغم تاثیرات همه گیر کرونا، امارات متحده عربی روز به روز به یک مرکز
مالی برتر در جهان تبدیل می شود».

وی اضافه کرد که امارات متحده عربی برای بسیاری از شرکتهای مختلف مالی اعم از شرکتهای چند ملیتی،
یا شرکتهای کوچک متخصص در خدمات مالی و فناوری مالی، به گزینه متمایز تبدیل شده است.

شایان ذکر است که شرکت سرمایه‌گذاری استاندارد آبردین این شرکت بیش از ۴۰ دفتر در سراسر جهان دارد.

You might also like