امارات متحده عربی .. تلاش مستمر برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم

جلسه دوم گفتگوی ساختاری بین امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا برگزار شد، که گفتگو آن پیرامون تلاش های ثابت و مداوم امارات متحده عربی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.

 

این گفتگو که با استفاده از فناوری ارتباط تصویری و به همت وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی برگزار
شد، شامل مرور مهمترین دستاوردهای امارات در این زمینه بود.

 

همچنین شامل بحث درباره بهترین روشهای بین المللی مربوط به مبارزه با پولشویی و سیاستهای تأمین مالی تروریسم بود. 

 

  • استراتژی های جدید برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 

در جریان گفتگو، هیئت امارات آخرین تحولات مربوط به نقش کمیته عالی نظارت بر استراتژی ملی مقابله
با پولشویی و تأمین مالی سازمان های تروریستی را که تحت نظارت شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور
خارجه و همکاری های بین المللی انجام می شود، بررسی کرد.

 

طرف اماراتی در این گفتگو به ریاست خانم آمنه فکری، مدیر اداره امور اقتصادی و بازرگانی در وزارت
امور خارجه و همکاری بین المللی اداره می شد.

 

  • همکاری قوی و جدی با اتحادیه اروپا

 

در حالی که ریاست هیئت اروپایی خانم رالوکا برونا، رئیس واحد جرایم مالی و رئیس اداره کل ثبات و خدمات مالی و فدراسیون بازارهای سرمایه در اتحادیه اروپا بود. 

 

تعدادی از نمایندگان ارشد اداره کل همکاری و توسعه بین المللی و نمایندگان دپارتمان اقدام خارجی در اتحادیه اروپا در گفتگو شرکت کردند.

 

و از طرف اماراتی، تعدادی از مقامات ارشد شرکت داشتند که شامل: وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و وزارت دارایی.

You might also like