شمارش معکوس برای پرتاب کاوشگر امید امارات به سوی مریخ آغاز شد

شمارش معکوس از راه اندازی کاوشگر امید امارات در ماموریت تاریخی خود به طور رسمی آغاز شده است، با اجرای این طرح در پروژه امارات برای کشف مریخ ، که علی رغم چالش هایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا وجود دارد، طبق برنامه مصوب پیش می رود.

تاریخ پرتاب کاوشگر ۱۵ ژوئیه خواهد بود ، اولین روز در داخل “پنجره پرتاب” برای این ماموریت فضایی تاریخی است و این پنجره تا ۱۳ اوت ادامه دارد.
مرکز فضایی شیخ محمد بن راشد، برنامه پرتاب کاوشگر امید امارات را تهیه و اجرا کرده است این کاوشگر قرار است پس از سفری چند ماهه در سال ۲۰۲۱ به مریخ برسد. آژانس فضایی امارات بر این پروژه نظارت می کند.

داده های این کاوشگر به صورت رایگان در اختیار همه پژوهشگران در سطح جهان قرار خواهد گرفت. این کاوشگر چند روز دیگر پرتاب خواهد شد. هر دو سال یکبار مریخ در نزدیکترین موقعیت ممکن به زمین قرار می گیرد.

You might also like