برتر گروه ۲۰ و امارات .. مشارکت مهم در شرایط دشوار

کمیته رهبری برتر گروه ۲۰ دومین جلسه خود را به ریاست شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی امارات برگزار کرد.
این برتر با هدف بررسی اولویت ها و اهداف شرکت امارات در برتر گروه بیست که قرار است در ریاض، پایتخت عربستان سعودی در ۲۱ و ۲۲ نوامبر برگزار شود.

عالیجناب شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان در سخنرانی خود در این جلسه بر اهمیت مشارکت امارات در کار گروه بیست تأکید کرد.

وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی امارات خاطرنشان کرد که مشارکت دوم امارات اهمیت بیشتری می یابد، با توجه به اینکه جهان تحت تأثیر همه گیر کرونا است.

عبدالله بن زاید اظهار داشت: “مشارکت عالیجناب شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات، در برتر گروه ۲۰  که در ماه مارس برگزار شد، بر اهمیت این رویداد و توجه رهبری امارات به آن تأیید می کند”.

شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان از کشور عربستان سعودی بخاطر همکاری و تمایل شدید آنها برای شرکت و میزبانی امارات به عنوان مهمان در کار آن برتر، تشکر کرد.

وزیر امور خارجه همچنین در این جلسه از تلاش همه وزرا  و کارمندان هر وزارت برای مبارزه با جنبه های منفی ویروس کرونا قدردانی کرد.

You might also like