خیریه دبی کمک های امدادی را به افغانستان می فرستد

موسسه خیریه دبی با هدف حمایت و کمک به آسیب دیدگان از شرایط زندگی و زمستان سرد در آن کمک های امدادی به افغانستان انجام داد.

در همان زمان، این موسسه از توزیع ۴۵۰ سبد غذایی در مناطق شمالی افغانستان با هدف تأمین نیازهای اولیه خانواده های کم درآمد خبر داد.

 

  • همکاری با سفارت امارات در کابل

 

عالیجناب احمد مسمار، دبیرکل موسسه خیریه دبی گفت: «موسسه ما کمک های امدادی به ارزش ۹۰۰٫۰۰۰ درهم
به صورت لباس زمستانی، خرما، قرآن و فرش به افغانستان ارسال کرد».

دبیرکل موسسه خیریه اظهار داشت: «در این زمان از سال که زمستان بسیار سرد است.. با این موسسه ژاکت ها
و لباس گرم برای محافظت از مردم افغانستان در برابر عواقب بد و منفی ناشی از آب‌وهوا ارسال کرده است».

در همین راستا، احمد مسمار نشان کرد که خیریه دبی از حدود یک سال و نیم  پروژه های مختلفی را با همکاری
سفارت امارات و یک موسسه محلی در افغانستان اجرا می کند.

 

  • حمايت مداوم اماراتی از مردم افغانستان

 

وی توضیح داد که این پروژه ها شامل ساختن مساجد و کلینیک های پزشکی و حمایت از خانواده ها برای
بهره وری و توانایی پاسخگویی به نیازهای خود هستند.

همچنین وی افزود:‌ «حمایت ما از مردم افغانستان همچنان ادامه دارد و در طول دوره آینده متعهد می شویم كه
از آنها بیشتر حمایت، و کمک های امدادی و بشردوستانه ارائه دهیم».

You might also like