امارات کمک های پزشکی را به کشورهای جزایر اقیانوس آرام می فرستد

امروز پنجشنبه، ۱۳ آگوست، امارات متحده عربی کمک های حاوی ۱۳ تن از تجهیزات پزشکی را به ۱۴ کشور از جزایر اقیانوس آرام ارسال کرد.

این کمک ها با هدف پشتیبانی و تقویت به بخشهای پزشکی در آن کشورها و حمایت از آنها در مبارزه با گسترش ویروس کرونا “کووید-۱۹” است.

♦ کمک های اماراتی به ۱۴ کشور از جزایر اقیانوس آرام فرستاد شده

جناب عبدالله السبوسی، سفیر امارات متحده در استرالیا، گفت: “فرستادن هواپیمای کمکهای پزشکی امروز به کشورهای جزایر اقیانوس آرام نشان دهنده تلاش های مداوم امارات برای مهار شیوع کووید-۱۹ است”.

سفیر امارات همچنین اضافه کرد که این کمک با هدف تقویت تلاش های کارکنان پزشکی و فراهم آوردن حمایت های مناسب از آنها انجام شده است.

جزایر اقیانوس آرام

کمک های امارات به فیجی، جزایر گیلبرت (کیریباتی)، جزایر مارشال، نائورو، پاپوا گینه نو، ساموآ، جزایر سلیمان، تونگا، تووالو، وانوآتو، جزایر کارولین (ایالات فدرال میکرونزی)، پالائو ،جزایر کوک و نیووی ارسال شده است.

♦ بیش از ۱۲۷۷ تن کمک اماراتی به بیش از ۱۰۷ کشور فرستاده بود

به نوبه خود، مطر المنصوری، نماینده کاردار سفارت امارات در ولینگتون پایتخت نیوزیلند، گفت: “امارات به طور مداوم در تلاش است تا روابط خود را با همه کشورهای جزایر اقیانوس آرام تقویت کند”.

شایان ذکر است که تاکنون امارات بیش از ۱۲۷۷ تن کمک به بیش از ۱۰۷ کشور ارسال کرده است. و بیش از ۱٫۲ میلیون کارمند بخش پزشکی ازین کمکها بهره مند می شوند.

You might also like