امارات اسکای‌کارگو در حال آماده سازی برای توزیع واکسن کرونا است

یک سایت خبری متخصص در بخش هواپیمایی آمادگی گروه امارات اسکای‌کارگو را برای ماموریت حمل و انتقال واکسن كرونا “کووید-۱۹” نشان داد.

امارات اسکای‌کارگو از تاسیس “اولین مرکز حمل بار هوایی اختصاص یافته به یک واکسن در جهان” خبر داده
بود، به عنوان بخشی از طرحی که شامل بازگشایی ترمینال باری “سکای سنترال” در دبی بود.

 

  • بزرگترین مرکز برای حمل و انتقال بار هوایی

 

بازگشایی ایستگاه حمل و انتقال بار سکای سنترال نقطه کانونی برای ذخیره زنجیره سرد و توزیع واکسن بود.

این سایت اظهار داشت كه نقش شرکت اسکای‌کارگو حمل واكسن از سایت های تولیدی در سراسر جهان،
سپس ذخیره محموله ها و آماده سازی آنها برای توزیع منطقه ای و جهانی خواهد بود.

 

  • زیرساخت ها و قابلیت های لجستیکی

 

به نوبه خود، شیخ احمد بن سعید آل مکتوم، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دبی، رئیس فرودگاه های دبی و مدیر عامل شرکت هواپیمایی امارات گفت: « دبی به عنوان یک دروازه و مرکز توزیع واکسن کووید-۱۹ به بقیه
جهان واقع شده است..
زیرساخت ها، ارتباطات لجستیکی و موقعیت جغرافیایی داریم که بیش از دو سوم جمعیت جهان را شامل می شود».

وب سایت خبری متخصص در بخش هواپیمایی “Simple Flying” خاطرنشان كرد كه اين شبكه تمام مجتمع هاي دارويی و سايت های تولیدی را تحت پوشش قرار داده است.

You might also like