امارات پنجمین هواپیمای کمک پزشکی را به قزاقستان می فرستد

امارات متحده عربی پنجمین هواپیمای کمک پزشکی را  با هدف حمایت از تلاش های آن برای مقابله با گسترش ویروس کرونا به قزاقستان فرستاد.

 پنجمین هواپیمای کمک پزشکی فرستاده توسط امارات شامل حدود ۲۱ تن تجهیزات پزشکی و مواد آزمایش است. 

انتظار می رود که بیش از ۲۱۰۰۰ کارگر بهداشت از کمک های امارات بهره مند شوند. این کمک با هدف
تقویت تلاش های بخش پزشکی در قزاقستان و مهار گسترش ویروس کرونا ارسال شده است.

 

کمک اماراتی به بیش از ۱۱۸ کشور 

 

 

آقای عمار البریکی، کاردار سفارت امارات در نورسلطان، پایتخت کشور قزاقستان، گفت:‌ « امارات متحده
عربی یکی از اولین کشورهایی است که کمک های پزشکی را به قزاقستان ارسال می کند».

کاردار سفارت امارات در پایتخت قزاقستان، همچنین اظهار داشت:‌ « اعزام پنجمین هواپیمای امدادی صلاحیت
رهبری امارات را برای توسعه روابط برجسته بین دو کشور تأیید می کند».

 

البریکی افزود:‌ « طی شش ماه گذشت، چهار هواپیمای حامل ۵۴٫۵ تن تجهیزات پزشکی به قزاقستان فرستاده شد تا از تلاش های آن برای مبارزه با ویروس کرونا پشتیبانی کند».

شایان ذکر است که امارات متحده عربی تاکنون بیش از ۱۵۴۳ تن کمک به بیش از ۱۱۸ کشور ارائه کرده است. وبه حدود ۱٫۵میلیون کارگر در بخش پزشکی به نفع آن بود.

You might also like