اوقاف دبی با ۷۵۰٫۰۰۰ درهم از مرکز تحقیقات پزشکی بن راشد پشتیبانی می کند

اداره کل امور اسلامی و اوقاف دبی از ارائه کمک مالی به ارزش ۷۵۰٫۰۰۰ درهم به مرکز تحقیقات پزشکی محمد بن راشد برای حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقات پزشکی خبر داد.

این امر در هنگام بازدید هیاتی از اداره کل امور اسلامی و اوقاف به ریاست جنابعالی عیسی عبدالله الغریر، رئیس هیئت مدیره، از موسس الجلیله صورت گرفت.

 

این هیأت شامل خانم زینب جمعه، مدیر مرکز جهانی مشاوره های اوقاف محمد بن راشد و
محمد الکمزاری، رئیس اداره روابط عمومی و بازاریابی بود.

این هیئت توسط جناب دکتر رجاء عیسی القرق، عضو هیئت امنای موسسه الجلیله و رئیس
هیئت مدیره و جناب آقای دکتر عبدالکریم العلما، مدیرعامل موسسه الجلیله پذیرفته شد.

 

عالیجناب عیسی عبدالله الغریر، رئیس اداره کل امور اسلامی، تعهد اداره را برای حمایت و تحریک تلاش های انجام شده در زمینه نوآوری پزشکی و تحقیقات علمی تأیید کرد.

دکتر الغریر گفت که اداره از آخرین تحقیقات پزشکی و علمی در زمینه بیماری های مزمن و
همچنین تحقیقات اپیدمیولوژیک و ویروس، به ویژه مربوط به ویروس کرونا، پشتیبانی خواهد کرد.

 

به نوبه خود، خانم دکتر رجاء عیسی القرق، عضو هیئت امنای موسسه الجلیله و رئیس
هیئت مدیره، از کمک مالی سخاوتمندانه اداره کل امور اسلامی و اوقاف دبی تقدیر کرد.

You might also like