وزیر دارایی: باید از تلاشهای جهانی برای مقابله با کووید۱۹ حمایت بشود

جناب عبید حمید الطایر، وزیر دارایی امارات متحده عربی، بر لزوم حمایت از همه تلاش های جهانی برای مقابله با پیامدهای بیماری همه گیر کرونا “کووید۱۹” و کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی آن در کشورهای مختلف جهان تأکید کرد.

الطایر تأکید کرد که اهمیت تداوم حمایت های لازم برای تسریع در روند بهبود اقتصادی و فعال کردن برنامه اقدام گروه بیست از طریق همکاری بین اعضای آن تا پایان این بحران وجود دارد.

این در حالی بود که وزیر دارایی در سومین جلسه وزیران دارایی و بانکداران مرکزی گروه بیست که از راه دور برگزار شد، صورت گرفت.

این جلسه با هدف بحث در مورد راه های توسعه اقتصاد جهانی با توجه به پیامد های همه گیر كرونا برگزار شد. و در مورد آخرین پیشنهاد های مالی برای مقابله با پیامدهای این بحران بین المللی بحث و گفتگو شد.

در این جلسه همچنین در مورد پیشرفت در برنامه اقدام گروه بیست برای حمایت از کشور های آفریقا و کشور های کم توسعه یافته و بررسی نتایج مسیر مالی آن گروه در سال ۲۰۲۰ بحث شده است.

نشست بعدی گروه بیست در ماه اکتبر آینده، به منظور ارزیابی واکنش مالی لازم با توجه به تحولات اقتصادی جدید بحران کرونا، برگزار می شود.

You might also like