شهر علمی مریخ .. اکتشاف فضایی از سرزمین امارات

سه سال پیش، امارات پروژه “مریخ ۲۱۱۷”  را اعلام کرد، علاوه بر ساختن “شهر علمی مریخ”، راه اندازی “پروژه شبیه سازی فضایی امارات”، و از راه اندازی “کاوشگر امید ۲۰۲۰” خبر داده است.

امارات متحده عربی در طی دوره آینده به دنبال ساخت “شهر علمی مریخ” در دبی است.

شهر مریخ، بزرگترین شهر فضایی ساخته شده بر روی زمین خواهد بود، و یک مدل عملی مناسب برای استفاده از مریخ است.

شهر علمی مریخ خواهد داشت آزمایشگاه های پیشرفته ای است که از زمین سیاره سرخ و محیط خشن آن تقلید می کنند. و با استفاده از تکنیک های پیشرفته چاپ سه بعدی، پرتوی و عایق حرارتی اجرا خواهد شد.

این همچنین شامل یک تجربه کیفی است که شامل یک تیم انسانی اختصاصی است. این تیم به مدت یک سال در شرایط محیطی و زندگی که شبیه شرایط سیاره سرخ زندگی خواهند کرد.

شهر علمی مریخ

شهر مريخ دبی همچنین آزمایشگاه های مواد غذایی، انرژی و آب خواهد داشت تا آزمایش های مختلفی را انجام بدهد و نیازهای آینده کشور را برآورده سازد.

این پروژه نوآورانه در پارک مشرف دبی مستقر خواهد شد. هزینه تخمینی آن ۵۰۰ میلیون درهم است و مساحت آن ۱۷۶ هزار متر مربع است ، یعنی برابر با اندازه۳۰ زمین فوتبال است.

You might also like