امارات و آمریکا تفاهم نامه توسعه همکاری‌های بین‌المللی را امضا کردند

وزارت امور خارجه و همکاری بین الملل امارات متحده و سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا با هدف تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور در زمینه های بشردوستانه و توسعه، تفاهم نامه توسعه همکاری‌های بین‌المللی را امضا کردند.

 

این تفاهم نامه در چارچوب همکاری در زمینه کمک به توسعه، تقویت و گسترش روابط بین دو کشور برای توسعه بین المللی است.

 

  • حمایت از برنامه های توسعه پایدار

 

تفاهم نامه توسط عالیجناب سلطان الشامسی، معاون وزیر امور خارجه و همکاری بین‌المللی برای توسعه
بین‌المللی و جان راکولتا، سفیر ایالات متحده آمریکا در امارات امضا شد.

 

این تفاهم نامه با هدف ایجاد چارچوبی برای بحث و ارتقای توسعه همکاری‌های بین‌المللی بین شرکت کنندگان
از سایر کشورها است، از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا است.

 

  • رویدادها، نمایشگاه ها و سمینارها

 

عالیجناب سلطان الشامسی تأکید کرد که این تفاهم نامه در چارچوب روابط دو جانبه برجسته بین امارات
و ایالات متحده آمریکا و به عنوان مکمل همکاری دو جانبه مشترک بین دو کشور ارائه شده است.

 

این تفاهم نامه شامل همکاری بین دو کشور در چندین بخش است از جمله: کمک های بشردوستانه، انرژی،
میراث فرهنگی، تسامح، حقوق جهانی مذهبی، رشد اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی، کشاورزی، امنیت غذایی، تغذیه و آب.

You might also like