برای افزایش آگاهی سالمندان و ساکنان، ابوظبی ابتکار بهداشتی نو را راه اندازی میکند

بخش وزارت بهداشت ابوظبی و مرکز بهداشت عمومی ابوظبی دیروز، جمعه ۱۲ ژوئن، از آغاز دوم مرحله از ابتکار العمل بهداشتی برای افزایش آگاهی سالمندان و ساکنان از ویروس کرونا خبر دادند.

مرکز بهداشت عمومی و بخش وزارت بهداشت ابوظبی  از آغاز مرحله دوم طرح “به سوی یک جامعه سالم و ایمن” خبر دادند که با با هدف افزایش آگاهی سالمندان و ساکنان در مناطق مختلف ابوظبی برگزار می شود.
این در شرایط تلاش دولت ابوظبی برای بالا بردن سطح سلامتی جمعیت خود و کاهش گسترش ویروس کرونا است.

این کمپین آغاز شده است با همکاری دفتر امور شورا در دادگاه ولیعهد ابوظبی، دفتر امور خانواده شهدا، مركز خدمات بهداشتی ابوظبی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان عالی زاید برای مردم اعزام، دپارتمان توسعه جامعه، اداره همکاری جامعه “با هم”، پایه توسعه خانواده، و ابوظبی رسانه.

هدف مرحله دوم این کمپین تمرکز بیشتر بر ارتقاء سطح آگاهی سالمندان و ساکنان است، علاوه بر توجه به گروه های جمعیتی که در خارج از مرزهای شهرهای بزرگ ابوظبی زندگی می کنند.

این ابتکار العمل همچنین شامل بسیاری از فعالیتهای میدانی از قبیل ارسال کردن پیامهای آگاهی بهداشتی و بازدیدهای خانگی توسط گروهی از تیمهای پزشکی میدانی است.

مرحله دوم این کمپین به مدت سه ماه ادامه می یابد که قابل تمدید یا اصلاح شود، از ماه جاری ژوئن تا ماه اوت شروع می شود.

You might also like