هلال احمر به کمک های بشردوستانه به آسیب دیدگان سیل سودان ادامه می دهد

سازمان هلال احمر امارات به ارائه کمک های بشردوستانه بیشتر به آسیب دیدگان سیل سودان ادامه داد.  و دو کاروان جدید کمک و مواد امدادی را به سودان ارسال کرد.

دیروز، چهارشنبه ۷ اکتبر، دو کاروان جدید کمک و مواد امدادی به عنوان بخشی از تلاش های خود برای کاهش
درد و رنج ناشی از فاجعه ای که در سودان رخ داد، ارسال کرد.

طی دو روز گذشته، مقامات امارات دو کاروان جدید را از پایتخت خارطوم به ايالت نیل و شمالی فرستادند،
ساکنان مناطق آسیب دیده را با کمک های امدادی خود هدف قرار دادند.

 

همکاری بین سفارت امارات در خارطوم و مقامات سودان

 

این کمک ها با همکاری و هماهنگی سفارت امارات در خارطوم و مقامات ذی صلاح سودان ارسال و توزیع شد.

شایان ذکر است که از ابتدای فاجعه، کمک های هلال احمر بیش از ۲۰ منطقه در ۸ ایالت را تحت پوشش
قرار داده است و به حدود ۳۵۰۰۰ نفر از آسیب دیدگان سیل سودان بهره مند شدند.

کاروان هلال احمر اخیراً با حمل مقادیر زیادی مواد مختلف امدادی به ایالت شمالی مروی رسید.

این کمک شامل مواد غذایی، مواد پناهگاهی، مواد حشره‌کش و لوازم بهداشتی بود. و به حدود ۹۰۰۰ نفر
در ۱۳ روستای استان از آن بهره مند شدند.

در حالی که کاروان دیگری به منطقه الباوقه در ایالت نیل عازم شد. آنها همان موادی را حمل می کنند که حدود ۳۵۰۰ نفر از آنها تحت تأثیر سیل و سیلاب قرار گرفتند.

You might also like