گردشگری در دبی را دوباره بازگرداند اما با اقدامات پیشگرانه

مقامات گردشگری در امارات متحده عربی قصد دارند پس از یک دوره توقف به دلیل شیوع ویروس كرونا، در اوایل ژوئیه آینده مجدداً گردشگری در دبی را در دبی مجدداً پذیرش کنند.
و غالبا گردشگری از ژوئیه آینده به تدریج به دبی باز خواهد گشت، بدون آنکه مشخص شود آیا این به معنای گردشگری خارجي یا فقط محلی است.
اين تصميم است زیرا بسیاری از کشورها فقط در ابتدا اجازه سفر داخلی را می دهند.
هلال المری، مدیرکل جهانگردی و خرید در دبی، تأیید کرد که آنها میخواهند اجازه دهند گردشگران تا ماه ژوئیه به امارات بازگردند.
وی افزود که آنها برای بازگرداندن گردشگری دوباره بحث هایی را آغاز کرده اند، اگرچه توریستی هنوز در بسیاری از کشورهای جهان بسته بودند.
المری همچنین گفت که امارات متحده عربی به دنبال تعیین همه امور هستند.

و فقط باید اطمینان حاصل کنند که اگر اوضاع زودتر از حد انتظار اتفاق بیفتد، آماده هستند.

You might also like