شرکت های هواپیمایی ملی پروازهای خود را به عربستان سعودی از سر می گیرند

شرکت های هواپیمایی ملی امارات یعنی “هواپیمایی امارات”، “هواپیمایی اتحاد” و “فلای‌دبی”، از سرگیری پروازهای خود به پادشاهی عربستان سعودی را اعلام کردند.


این در حالی است که عربستان سعودی دیروز پایان اقدامات پیشگیرانه و لغو تعلیق پروازهای بین المللی را پس از دو هفته ممنوعیت به دلیل انتشار گونه جدید ویروس کرونا اعلام کرد.

 

شرکت “هواپیمایی امارات” تصمیم گرفت پروازهای خود به عربستان سعودی را از دیروز، دوشنبه ۴ ژانویه، از سر بگیرد.
سخنگوی شرکت ملی گفت: «هواپیمایی امارات پروازهای خود به عربستان را از سر می
گیرد و اولین پرواز ساعت ۴ عصر دیروز اولین پرواز به جده بود».

 

به تمام مسافران توصیه می شود قبل از پرواز، وب سایت انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) یا از وب سایت رسمی شرکت هواپیمایی در اینترنت را بازدید کنند.

 

در حالی که سخنگوی شرکت “هواپیمایی اتحاد” تایید کرد: “اتحاد پروازهای خود را از امروز
به پادشاهی عربستان سعودی از سر می گیرد».

 

و به نوبه خود سخنگوی “فلای‌دبی” گفت: «مطابق با بخشنامه های صادر شده توسط
مقامات، شرکت های هواپیمایی ملی پروازهای خود را از و دوباره به عربستان سعودی از سر گرفته اند».

 

وی افزود که فلای‌دبی اکنون پروازهای خود را به فرودگاه های بین المللی دمام و ریاض
انجام می دهد و پروازها به جده از فوریه آینده از سر گرفته می شوند.

You might also like