«رویدادهای شارجه» کمپینی را برای فعالیتهای امارت در ۲۰۲۱ راه اندازی می کند

وب سایت «رویدادهای شارجه» دفتر رسانه ای دولت شارجه دیروز، شنبه ۲ ژانویه، کمپینی تبلیغاتی به عنوان “با فعالیت های خود می درخشد” برای امارت شارجه راه اندازی کرد.

 

این کمپین با هدف معرفی مراکز گردشگری در امارات و شامل رویدادها و فعالیت های
مختلف
مطابق با برنامه شارجه برای سال ۲۰۲۱ برای جذب بازدید کننده و حمایت از اقدامات تبلیغاتی در امارت است.

 

#شارجه_را_ببینید

 

این کمپین بازدید کنندگان از وب سایت «رویدادهای شارجه» را به مجموعه های مختلف امارت معرفی می کند که به دلیل شارجهتنوع زیست محیطی، میراث تاریخی اصیل، جاذبه های فکری، فرهنگی و گردشگری و بازارهای باستانی آن، مقصدی برای گردشگری خانوادگی محلی و بین المللی است.

 

عالیجناب طارق سعید علای، مدیر دفتر رسانه ای دولت شارجه، گفت: «این کارزار مطابق دیدگاه ها و رهنمودهای حضرتعالی شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه آغاز شد».

 

این کمپین تا پایان مارس ادامه دارد

 

علای اضافه کرد: «کمپین وب سایت شامل مسابقه “شارجه را ببینید” با هدف معرفی
عموم به امارت و افزایش جذابیت های امارت است».

 

این مسابقه شامل دسته های مختلفی است که در سایت های خصوصی رسانه های
اجتماعی
، برای تمرکز بر همه مناطق شارجه و ضبط زیباترین عکس ها و فیلم ها، اعلام می شوند.

You might also like