امارات لوازم پزشکی را به بیش از یک میلیون کارمند بهداشت در جهان تأمین می کند

امارات متحده عربی پس از ارائه لوازم پزشکی به بیش از یک میلیون کارمند مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان، تعهد خود را برای تقویت همکاری های بین المللی و رویکرد بشردوستانه در مبارزه با کووید-۱۹ تمدید کرده است.
و این با فراهم کردن بیش از ۱۰۰۰ تن لوازم و وسایل حفاظت شخصی و کمک های پزشکی و غذایی به چندین کشور به منظور مهار شیوع همه گیر جدید کرونا است.

عالیجناب آقای ریم بنت ابراهیم الهاشمی، وزیر امور خارجه امور بین الملل، گفت: “از زمان تأسیس، امارات به دنبال تقویت روابط همکاری و همبستگی با سایر کشورها است. معتقد کشورما است كه همه كشورها برای دستیابی به منافع مشترک بشر باید در كنار هم بایستند.
بنابراین ارائه تجهیزات و لوازم پزشکی به بیش از یک میلیون کارمند بخش مراقبت های بهداشتی بر تعهد دولت در کمک و پشتیبانی به همه افراد صرف نظر از دین ، ​​نژاد یا ایدئولوژی تأیید می کند”.

امارات متحده از ابتدای تأسیس کشورش تاكنون در ارتقاء اقدامات جهانی بشردوستانه با هدف جلوگیری از شیوع ویروس پیشگام بوده است. این بزرگترین ارائه دهنده کمک ضد ویروس در منطقه است.

امارات بدون در نظر گرفتن هرگونه نگرانی کمک های خود را به همه کشورهای نیازمند ارسال کرده است از جمله این کشورها چین، ایتالیا، انگلیس، ایران، پاکستان، برزیل، روسیه، یمن، افغانستان و دیگر.

You might also like