ابوظبی از سرگیری فعالیت های گردشگری و اقتصادی خبر داد

کمیته مدیریت بحران اضطراری و حوادث در ابوظبی از آغاز کار با همه مقامات ذیربط و مربوطه برای از سرگیری کلیه فعالیت های گردشگری ، فرهنگی، تفریحی و اقتصادی در امارت طی دو هفته خبر داد.

 

این کمیته همچنین اعلام کرد که با هدف تقویت اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی لازم برای محافظت از
افراد جامعه در امارت و بازدید کنندگان آن، با مقامات ذیصلاح همکاری خواهد کرد.

 

کارشناسان گردشگری تأیید کردند که تصمیم برای از سرگیری فعالیت های گردشگری و تفریحی به حمایت
از تحرک و فعالیت اقتصادی در امارت در دوره آینده کمک می کند.

 

خانم امینه احمد، عضو شورای اجرایی مرکز جهانگردی عرب، گفت که این تصمیم پس از ثبت نرخ آلودگی
پایین در کرونا گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه این تصمیم به تحریک و احیای بخشهای مختلف، به ویژه گردشگری و سرگرمی کمک می کند.

 

به نوبه خود، ربیع اسلیم، مدیر بازاریابی و فروش در گرومکس ابوظبی، اظهار داشت که سرگیری فعالیت ها در بخش گردشگری در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر این بخش خواهد داشت. وی توضیح داد که بازگشت با تعهد کامل به تمام مراحل و اقدامات پیشگیرانه انجام خواهد شد.

 

در حالی که خلیفه سیف المحیربی، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خلیج عرب، اظهار داشت
که از سرگیری فعالیت های اقتصادی موفقیت ابوظبی را در جلوگیری از گسترش کرونا تأیید می کند.

You might also like