بخش توسعه گردشگری عجمان برنامه “شایستگی” را آغاز می کند

بخش توسعه گردشگری عجمان با همکاری وزارت توسعه جامعه، برنامه “شایستگی” را ترتیب داد که هدف آن بازسازی و آماده سازی کارگران در تاسیسات هتل در امارت عجمان با هدف برخورد با کارمندان با اعزام است.

 

برنامه “شایستگی” شامل ۳ دوره آموزشی است که شامل نمونه کارهایی برای افراد با عزم در اشتغال
فراگیر، دوره مرجع (سطح اول) و آداب معاشرت با افراد با عزم است.

 

گردشگری عجمان دور اول و دوم را در اکتبر گذشته اجرا کرد و آخرین دوره در زمان بعدی اجرا خواهد
شد و کارآموزان پس از پایان برنامه از وزارت توسعه جامعه گواهی دریافت می کنند.

 

ساره السویدی، مدیر گروه طبقه بندی در بخش پروانه های گردشگری و استاندارد در بخش توسعه گردشگری عجمان گفت: «در این بخش کار می کنیم تا ابتکارات بسیاری را که به نفع جامعه امارات متحده عربی است، راه اندازی کنیم».

 

خانم السویدی اضافه کرد که برنامه شایستگی در چارچوب تعهد بخش به مسئولیت خود در قبال جامعه
و کمک به کارمندان در تصمیم گیری، مطابق با بهترین شیوه های بین المللی است.

 

وی همچنین تایید کرد که کارگران همه هتل های عجمان در هنر برخورد با افراد با عزم به منظور ارائه یک تجربه
گردشگری
عالی برای آنها آموزش خواهند دید.

You might also like