“هلال امارات” با میلیون درهم از صندوق کودکان ملل متحد پشتیبانی می کند

هلال احمر امارات و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) توافقنامه همکاری و پشتیبانی از برنامه های یونیسف” با یک میلیون درهم امضا کردند.

 

این امضا از طریق فناوری ارتباط تصویری از راه دور دیروز، چهارشنبه ۲۳ دسامبر، با هدف
کاهش اختلال مادرزادی در نوزادان در افغانستان انجام شد.

 

  • پشتیبانی کامل اماراتی از برنامه های یونیسف

 

امضای این توافقنامه مرحله در چارچوب یک مشارکت استراتژیک بین دو طرف، برای افزایش همکاری در زمینه پروژه ها و برنامه های مراقبت از کودکان است.

 

این توافقنامه چارچوب های همکاری و هماهنگی را بین هلال احمر و صندوق کودکان ملل متحد برای افزایش
پیشگیری و واکنش بشردوستانه به نفع نوزادان تازه متولد شده در افغانستان تعریف کرد.

 

این در چارچوب جهانی تعهدات اساسی برای کودکان، به ویژه حق آنها در زندگی و رشد و تأمین نیازهای اساسی آنها است.

 

  • زندگی بهتر برای کودکان افغانستان

 

این توافقنامه توسط فهد عبدالرحمن بن سلطان، معاون دبیرکل توسعه و همکاری های بین المللی و الطیب آدم، نماینده سازمان یونیسف در منطقه خلیج عربی به امضا رسید.

 

بن سلطان و الطیب تأکید کردند که توافق بین هلال احمر امارات و یونیسف آغاز فاز
جدیدی از مشارکت و همکاری دو طرف است.

 

به نوبه خود، الطیب آدم نقش امارات را در زمینه های بشردوستانه و حقوق کودک، که
هدف آنها تضمین حقوق کودکان در سراسر جهان است، ستود.

You might also like