شرکت فلای‌دبی پروازهای خود را به ۳۴ مقصد بین المللی افزایش می دهد

شرکت فلای‌دبی اعلام کرد که تعداد کل ایستگاههای تحت پوشش این شرکت در شبکه جهانی خود به ۳۴ ایستگاه در سراسر جهان رسیده است.

این ایستگاه ها علاوه بر خاورمیانه، شامل فرودگاه هایی در آفریقا، آسیای مرکزی یا آسیای میانه، اروپا و شبه‌قاره هند نیز می شود.

این شرکت اعلام کرد که مسافران می توانند پروازها را به این مقصد پرواز کنند و خاطرنشان کرد از سرگیری پروازها به مقصدها از طریق شبکه جهانی خود است.

این شرکت اظهار داشت كه تمام پروازها با تمام اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی مسافران و خدمه هنگام پرواز و حفظ ایمنی کارمندان، انجام می شود.

  • لیست مقصد های آفریقا و آسیای مرکزی (آسیای میانه) شرکت فلای‌دبی شامل موارد زیر است:

آدیس آبابا، خارطوم، جوبا، جیبوتی، دارالسلام، انتبه، زنگبار، آلماتی، باکو، بیشکک، دوشنبه، کابل، نور سلطان و ایروان.

بلگراد، بخارست، کیف، پراگ، سارایوو، صوفیه، سیالکوت، داکا، فیصل‌آباد، کراچی، کویته و مولتان.

  •   لیست مقصد های عربی و خاورمیانه شامل موارد زیر است:

اسکندریه، اربیل، سلیمانیه، عمان، بغداد، بصره، کویت و بیروت.

شرکت هواپیمایی پروازهای منظم به این مقصدها و همچنین پروازهای برگشتی به مقصدهای دیگر پرواز می کند.

You might also like