امارات نخستین در شاخص بهبود اقتصادی از اثرات اپیدمی کرونا

امارات متحده عربی در شاخص بهبود اقتصادی از اثرات اپیدمی “کووید-۱۹” که توسط گروه تحقیقاتی هوریزون منتشر شده است، در جهان عرب رتبه اول را دارد.

هدف از این شاخص ارزیابی توانایی ها و دارایی های کشورها است که به آنها کمک می کند تا از بحران کرونا عبور کنند و از آن نجات پیدا کنند، است.

با توجه به نتایج شاخص، که شامل ۱۲۲ کشور است، امارات متحده عربی در صدر کشورهای عربی قرار گرفت.

امارات متحده عربی با حمایت بسیاری از عوامل در رتبه اول قرار دارد، مهمترین آنها سیستم نهادی قوی، قابلیت های دیجیتالی بالا در بخشهای مختلف، علاوه بر سطح بالای تحصیلات جمعیت است.

 

امارات در چندین زیرشاخص در ۲۵ کشور برتر جهان قرار گرفت:

رتبه پنجم در شاخص “سلامت جمعیت”

رتبه پانزدهم در شاخص “قدرت بازار کار”

رتبه هفدهم در شاخص “سطح بدهی”

رتبه نوزدهم در “شاخص حاکمیت و سرمایه اجتماعی”

رتبه بیست و یکم در شاخص “اقتصاد دیجیتال”

گزارش هوریزون تأیید کرد که امارات و کشورهایی مانند لوکزامبورگ، سنگاپور، اسرائیل، مالت و ایرلند مقاومت
اقتصادی زیادی نشان داده اند که از توانایی های آنها برای بهبود اقتصادی پشتیبانی می کند.
علاوه بر سیستم های نهادی قوی ، زیرساخت های دیجیتال پیشرفته و نرخ بالای تحصیلات است.

You might also like