صدور کتابچه راهنمای پیشگیری از کرونا برای جشن های ملی امارات

جلسه توجیهی رسانه ای که توسط دولت امارات برگزار شد، از صدور کتابچه راهنمای پیشگیری از کرونا برای فعالیت های مختلف و جشن های ملی کشور با توجه به همه گیر کرونا “کووید-۱۹” خبر داد.

همچنین اقدامات پیشگیرانه برای ورود شهروندان سلطان نشین عمان از طریق بنادر زمینی به سرزمین
های امارات متحده عربی نشان داد.

 

دکتر سیف جمعه الظاهری، سخنگوی رسمی اداره ملی بحران اضطراری و حوادث، گفت: «از زمان اعلام باز شدن مرزهای زمینی بین امارات و سلطنت عمان، سوالات زیادی در مورد سازوکار ورود شهروندان عمان از طریق بنادر زمینی به دست آمده است».

دکتر سیف توضیح داد که شخصی که از سلطنت عمان می آید باید نتیجه آزمایش PCR منفی را در بنادر زمینی ارائه دهد.

 

وی تأکید کرد که معاینه باید در آزمایشگاه های معتبر سلطنت انجام شود و مدت اعتبار این معاینه نباید
از ۴۸ ساعت از تاریخ انجام آن بگذرد.

در مورد صدور کتابچه راهنمای پیشگیری از کرونا برای جشن های ملی امارات با توجه به کووید-۱۹،
سخنگوی رسمی اداره ملی بحران اضطراری توضیح داد که این راهنما شامل مجموعه ای از کنترل ها است.

 

وی توضیح داد که این کنترل ها شامل ۵ محور اساسی شامل سلامت عمومی، فاصله گذاری اجتماعی،
مقررات و سیاست ها، فناوری دیجیتال، سترون سازی و تمیز کردن است.

You might also like