تزریق واکسن ویروس کرونا در امارات برای گروه های خاص تایید شد

دیروز، دوشنبه ۲۱ سپتامبر، عالیجناب عبدالرحمن بن محمد العویس، وزیر بهداشت و پیشگیری امارات، تزریق واکسن ویروس کرونا در امارات برای گروه هایی که بیشتر درگیر افراد مبتلا به کرونا هستند، اعلام کرد.

 

طبق آژانس خبری امارات، استفاده ازین واکسن در ابتدا برای قهرمانان خط اول مانند پزشکان و پرستاران
و کارمندان بخش بهداشت در امارات تایید شد.

 

این با هدف ارائه کلیه اقدامات ایمنی برای کارکنان خط دفاع اول و محافظت از آنها در برابر خطرات ممکن است به دلیل ماهیت کارشان است. 

 

 

به گفته وزارت، دکتر یوسف محمد السرکال، معاون معاون بخش بیمارستان و مدیرکل بنیاد خدمات بهداشتی
امارات، دکتر حسین عبدالرحمن الرند، معاون معاون بخشهای مراکز بهداشتی و کلینیکها، و عوض صغیر الکتبی،
معاون وزیر بخش خدمات پشتیبانی وزارت، اولین دوز واکسن کووید-۱۹ را دریافت کردند.

 

وزارتخانه بهداشت اماراتی همچنین تزریق واکسن ویروس کرونا را به کارکنان پزشکی و پرستاری در بیمارستان
القاسمی
برای زنان، زایمان و کودکان در شارجه، آغاز کرده است.

 

از طرف دیگر، وزارت اعلام کرد که این واکسن برای استفاده اضطراری توسط معلمان، پلیس و کارکنان
دادگستری در دسترس است.

 

زیرا این گروه ها با بسیاری از افراد زیادی برخورند و بنابراین در برابر عفونت با ویروس کرونا آسیب پذیر هستند.

You might also like