ثبت نام معلمان برای دریافت واکسن کرونا آغاز شده است

مدارس دولتی امارت ابوظبی از آغاز ثبت نام معلمین که مایل به دریافت واکسن کرونا “کووید-۱۹” هستند، خبر دادند.

چند روز قبل، وزارت بهداشت و حفاظت از جامعه مجاز به استفاده اضطراری از واکسن برای قهرمانان خط اول دفاع است.

این در حالی که بخش بهداشت ابوظبی اعلام کرد که فاز اول دریافت واکسن کرونا شامل کادر پزشکی، کادر

آموزشی، پلیس و دادگستری است.

 

  • همین پروتکل برای داوطلبان در آزمایشات بالینی جهانی برای مرحله سوم واکسن کووید-۱۹ اعمال خواهد شد.

 

وزارت خبر داد که دبیران و کادر آموزشی و خانواده آنها، که بیش از ۱۸ سال سن دارند، در میان گروه های اولویت دار برای دریافت واکسن “کووید-۱۹”، هستند.

بیانیه ای این وزارت اظهار داشت که مصرف واکسن اختیاری است و اجباری نیست.

 

به نوبه خود، معاون بخش بهداشت ابوظبی، دکتر جمال الکعبی، توضیح داد: « وزارت مرحله اول استفاده اضطراری واکسن کرونا را در دسترس قهرمانان خط اول دفاع، پرسنل پزشکی، کادر آموزشی، پلیس و دادگستری آغاز کرده است».

دکتر الکعبی اظهار داشت که مرحله بعدی برای متخصصان رسانه و روزنامه نگاران خواهد بود.

معاون بخش بهداشت ابوظبی اضافه کرد که معلمان اولین دوز واکسن را دریافت می کنند. و ۲۱ روز بعد،
دوز دوم را دریافت می کنند.

You might also like