مرکز دفاع سایبری دبی رهبری خود را در زمینه نوآوری و ایمنی تقویت می کند

مرکز دفاع سایبری دبی از توسعه چندین سیاست و استاندارد امنیتی الکترونیکی که ادارات دولتی و بخش خصوصی را هدف قرار داده و عملکرد زیرساخت های الکترونیکی آنها را ارتقا می دهد، خبر داد.

 

در حالی که این امر به تقویت موقعیت دبی به عنوان یک رهبر جهانی در زمینه های نوآوری، ایمنی و امنیت، از
جمله هستند “مشخصات امنیت تجهیزات پزشکی”، “مشخصات امنیتی برای دستگاه های کنترل صنعتی،
“استاندارد امنیتی برای تجهیزات اینترنت اشیا”، “سیستم امنیت اطلاعات”،”استاندارد امنیتی برای ارائه
دهندگان خدمات رایانش ابری” و شاخص امنیت سایبری دبی.

 

  • همکاری با نهادهای دولتی

 

همچنین مرکز دفاع سایبری دبی از نزدیک با بسیاری از شرکای دولتی همکاری می کند تا راهنمایی ها و اطلاعاتی
را برای بهبود توانایی های آنها ارائه دهد و یک پاسخ مشترک به حوادث و بحران های امنیت سایبری ایجاد کند.

 

 در حالی که “استاندارد امنیت تجهیزات پزشکی” که توسط این مرکز و با همکاری اداره بهداشت دبی تهیه شده
است، گام مهمی برای اطمینان و محافظت از حریم خصوصی بیماران و تأمین اطلاعات سلامت آنها است.

 

  • دستیابی به امنیت سایبری

 

این مرکز در راستای تلاش مستمر خود برای ایجاد دبی به عنوان امن ترین شهر در فضای مجازی، اولین
شاخص امنیت سایبری دبی” را در نوع خود در جهان راه اندازی کرد.

 

این شاخص پایه و اساس یک دنیای الکترونیکی را ایجاد می کند که با آزادی، امنیت و انعطاف پذیری برای
همه کاربران، افراد و موسسات مشخص می شود.

You might also like