دبی سیستم بهداشت الکترونیکی “حصانه” را به بیمارستان های خصوصی گسترش می دهد

بخش بهداشت دبی اعلام کرده است که سیستم بهداشت الکترونیکی “حصانه” علاوه بر مراکز جراحی روزانه و برخی آزمایشگاه های بهداشتی در امارت، در تمام بیمارستان های بخش خصوصی گسترش شده است.

سیستم بهداشت الکترونیکی “حصانه” بهترین راه حل فناوری است برای نظارت بر سطح بهداشت عمومی
و مدیریت بیماری های عفونی و همه گیرها اعمال می شود.

 

  • یکی از مهمترین سیستم های پیشگیرانه

 

این توسط مقامات بهداشتی ایجاد شده است تا آزمایشگاه های پزشکی در موسسات بهداشتی دولتی و
خصوصی
در دبی را با یک سیستم واحد برای مدیریت واکسن ها، گزارش بیماری ها و مدیریت شیوع بیماری
های عفونی پیوند دهد.

دکتر مروان الملا، مدیر اجرایی بخش تنظیم بهداشت در بهداشت دبی، توضیح داد که سیستم “حصانه” کارگران
زمینه بهداشت پیشگیری
در دبی را هدف قرار می دهد.

 

  • شفافیت، دقت و سرعت

 

دکتر الملا اشاره کرد که این سیستم نقش مهمی در مبارزه با ممانعت و محدود کردن شیوع ویروس کرونا “کووید-۱۹” دارد.

الملا از متصدیان کلیه مراکز درمانی دولتی و خصوصی در دبی می خواست که یکپارچگی داده های بیمار
را حفظ کرده و از اول در مورد ایمنی ورود داده ها به سیستم بررسی کنند.

این مرجع برای اجرای سیاست خود برای بالا بردن کیفیت خدمات بهداشت عمومی به سیستم حصانه متکی است.

You might also like