اکونومیست: دبی یک مرکز مالی بین المللی است

دیروز در گزارشی توسط مجله اکونومیست منتشر شد، می گوید که شهر دبی در مدت زمان کوتاهی به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافته است.

گزارشی همچنین اضافه کرد که طی چند دهه، دبی را به یک مرکز مالی جهانی تبدیل کرد.

طبق گزارش مجله انگلیسی، دبی خانه بزرگترین بندر مصنوعی جهان است.

و فرودگاه آن که در سال ۲۰۱۹ شلوغ ترین جهان برای مسافران بین المللی بود، یک نقطه حمل و نقل مهم بین شرق و غرب است.

مرکز مالی بین المللی دبی قلب دبی و جهان است

مجله اکونومیست در گزارش خود، مرکز بین المللی مالی دبی را قلب سیستم مالی دبی عنوان کرد.

این گزارش حاکی است که منطقه آزاد در سال ۲۰۰۴ برای تقویت امارات، به عنوان یک مرکز مالی و یک مقصد سرمایه گذاری تأسیس شده است.

سپس این مرکز تبدیل به یک مجتمع قدرتمند جهانی از بانکها ، مدیران صندوق ها ، شرکت های حقوقی و حسابداری شد.

بیش از ۲۵۰۰ شرکت ثبت نام کرده اند که ۸۲۰ از آنها مالی و ۲۵۰۰۰ متخصص هستند.

این مرکز همچنین شامل ۱۷ بانک از ۲۰ بانک بزرگ جهان، ۱۸ موسسه حقوقی پیشرو در جهان و ۶ از بزرگترین ده مدیر برتر دارایی است.

  بانکهای این مرکز حدود ۱۸۰ میلیارد دلار دارایی ثبت شده دارند

You might also like