هواپیمایی امارات پروازهای خصوصی به هند را انجام می دهد

شرکت هواپیمایی امارات از اجرای پروازهای خصوصی براي تخلیه به پنج شهر هند از امروز تا ۳۱ آگوست خبر داد.

اين پروازها به منظور تسهیل سفر شهروندان هندی که مایل به بازگشت به کشورهای خود هستند و همچنین با هدف فراهم آوردن فرصتی برای ساکنان و افرادی که هم اکنون در هندوستان هستند برای بازگشت به امارات برای پیوستن به خانواده ها و مشاغل خود هستند.

رزرو در وب سایت شرکت موجود است

هواپیمایی امارات پروازهای خصوصی به پنج شهر هند را به شرح زیر انجام می دهد:

دهلی و بمبئیی پروازهای روزانه  تا ۳۱ آگوست

– بنگلور روزهای ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۸ و ۳۰ آگوست

– تریواندروم در تاریخ ۲۶ آگوست

کوچی روزهای ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ و ۳۱ آگوست

شرکت هواپیما همچنین اعلام کرده است که رزرو در emirates.com یا از طریق آژانس های مسافرتی موجود است.

و تمام پروازها با هواپیماهای بوئینگ ۷۷۷–۳۰۰ ای آر انجام می شوند.

این شرکت تأکید کرد كه مسافران برای اینکه اجازه سوار شدن در هواپیما را داشته باشند، باید شرایط ورود را رعایت کنند.

فقط شهروندان هندی که در امارات گیر افتاده اند مجاز به سفر از دبی به هر یک از پنج شهر هند هستند.

شرکت هواپیمایی امارات همچنین برنامه پرواز خود را به مقصد سیالکوت، پاکستان ، به ۷ پرواز در هفته تغییر داده است.

You might also like