هواپیمایی امارات روز ملی كشور را در شش قاره جشن می گیرد

کارمندان شرکت هواپیمایی امارات چهل و نهمین روز ملی كشور را جشن گرفتند و پرچم های امارات را در اشکال و اندازه های مختلف به عنوان نوعی شرکت در جشن این مناسبت در شش قاره جهان به اهتزاز درآوردند.

در این مراسم همه کارکنان و کارمندان عملیات زمینی در ایستگاه های هواپیمایی امارات در کشورهای
مختلف جهان حضور داشتند.

 

این جشن همچنین شاهد حضور کارمندان شرکت هواپیمایی امارات در فرودگاه بین المللی دبی با پرچم
هایی امارات
متحده عربی بود.

و آنها با اشاره به روز ملی کشور شماره چهل و نهم را در مقابل یکی از هواپیماهای این شرکت هواپیمایی در محوطه فرودگاه تشکیل دادند.

 

جشن های روز ملی کارمندان هواپیمایی امارات با الهام از دستاورد های امارات متحده عربی و موقعیت
پیشرو آن در صحنه جهانی به عنوان قطب اصلی حمل و نقل هوایی، گردشگری و تجارت صورت گرفت.

در حال حاضر پروازهای هواپیمایی شرکت به ۹۹ مقصد انجام می شود و به تدریج در حال بازگرداندن
شبکه جهانی خود به سطح ایمن تا قبل از همه گیری است.

 

و اخیراً این شرکت اعلام کرد که اولویت آن مراقبت، بهداشت و ایمنی مشتریان و کارمندان در تمام مراحل سفر به سراسر جهان است و و از ابتکار جدیدی خبر داد که شامل بیمه جامع مسافرتی برای مسافران پروازهای خود برای اولین بار در جهان است.

You might also like