ورزشگاه های خصوصی امارات … خود نظارت و اقدامات احتیاطی

ورزشگاه های خصوصی اماراتی شاهد حضور گسترده جوانان هستند و بیشتر به خود نظارت و یک سری از اقدامات پیشگیرانه اعتماد می کنند..

این امر به منظور مقابله با انتشار ویروس كرونا “کووید-۱۹” است.

احمد الکتبی، مالک استادیوم “رویال فوتبال” در منطقه فلج المعلا در ام القیوین گفت: “مشتاق هستیم که همه اقدامات احتیاطی را رعایت کنیم و روند سترون سازی برای کلیه امکانات ورزشگاه در حال انجام است.

همچنین میدان چمن را با اسپری استریل کنید”.

یکی از دارندگان ورزشگاه های خصوصی اماراتی، محمد بورقیبه، مالک استادیوم های “چالش” در شارجه نیز در مورد اقدامات احتیاطی در ورزشگاه خود صحبت کرد.

بورقیبه اظهار داشت: “یکی از مهمترین اقدامات احتیاطی که انجام داد بستن توالت ها است؛

علاوه بر انجام معاینه حرارتی، از طریق یک دماسنج الکترونیکی است”.

صاحب استادیوم های چالش همچنین نشان دان داشت: “توپ های استفاده شده پس از اتمام بازی علاوه بر صندلی ها و هر مکانی که قابل لمس باشد استریل می شوند”.

بورقيبه اظهار داشت که با وجود بازدید میدانی از مراجع مسئول و فدراسیون فوتبال امارات، خود خود نظارت در ورزشگاه های خصوصی بیشتر است.

وی همچنین توضیح داد که فوتبال یک بازی تیمی جمعی است، اما درخواست هرگونه گواهی آزمایش کرونا از هر شخصی که می خواهد بازی کند دشوار است.

You might also like