آژانس فضایی فرانسه: همه جهان دنبال “کاوشگر امید” هستند

ژان ایو لو گال، رئیس آژانس فضایی فرانسه گفت كه امارات متحده عربی امر غیر ممکن را ممکن تبدیل كرده است. و با ارسال موفقیت آمیز کاوشگر امید خود برای انجام مأموریت در مریخ، امارات رسما وارد باشگاه کشورهای بزرگ جهان فضا شد.

مقام فرانسوی اظهار داشت “امارات تاریخ جدیدی نوشته است که به عنوان اولین کشور عربی که جو مریخ را کشف کرد”.

ژان ایو لو گال نشان داد: “جامعه فضایی جهانی با خرد و پیش بینی رهبران امارات اطمینان یافته است تا کشور خود را به روشنی به سمت صفوف کشورهای بزرگ ترسیم کرده اند”.

رئیس آژانس فضایی فرانسه اضافه کرد: “ما به عنوان یک جامعه فضایی جهانی، بسیار خوشحالیم که امارات متحده عربی به ما ملحق شده است، و امسال ما با کاوشگر امید امارات که از ژاپن پرتاب شده است، تلاش خود را تقویت کرده ایم”.

“مرکز فرانسه علوم فضایی و به طور کلی فرانسه مفتخر به همکاری با امارات در علوم و فناوری فضایی هستند” – ژان ایو لو گال تایید کرد.

وی با تأکید بر اینکه: “رابطه ما با امارات متحده عربی تاریخی است. این واقعاً قبل از تأسیس آژانس فضایی امارات خاموش شد. ما با هم کار کردیم و اولین ماهواره امارات را از طریق موشک آریان در سال ۲۰۱۱ پرتاب کردیم”.

You might also like