۱۲۱٫۶ میلیارد درهم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امارات در ۳ سال است

امارات متحده عربی همچنان به تقویت موقعیت رهبری خود به عنوان مکان برتر برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه پرداخت.

که آن را به مقصدی برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل کرده است که آن را به عنوان معدن فرصت های سرمایه گذاری در مقایسه با همتای خود در تعداد زیادی از کشورهای جهان می بینند.

در طول سه سال گذشته ، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ارزش سرمایه گذاری خارجی که امارات متحده عربی موفق به جذب آن شد ، که تقریباً به حدود  ۱۲۱٫۶ میلیارد درهم بود.

براساس آخرین گزارش های منتشرشده توسط شرکت کرنی، امارات در شاخص اعتماد به نفس در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رتبه ۱۹ جهان قرار دارد.

شایان ذکر است که شرکت کرنی یکی از بزرگترین شرکت های مشاوره اقتصادی در جهان است.

براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل “آنکتاد” ، در سال ۲۰۱۹ امارات پس از جذب حدود ۵۱٫۳ میلیارد درهم ، موفق به کسب عنوان بزرگترین کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در غرب آسیا شد.

این سرمایه گذاری های خارجی در حدود ۱۳ بخش مهم اقتصادی از جمله انرژی تجدیدپذیر، فناوری، کشاورزی و سایر موارد است.

دولت امارات متحده عربی همچنین امکاناتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا اقتصاد کشور را بیشتر رونق بخشند.

You might also like