پلیس ابوظبی با استفاده از دستگاهی جدید سگ‌های پلیس خود را ضدعفونی می‌کند

پلیس ابوظبی یک دستگاه عقیم سازی سگ پلیس وابسته به اداره بازرسی امنیتی در بخش امنیت و بنادر را راه اندازی کرده است.
و با استفاده از دستگاهی جدید، پلیس ابوظبی برای اطمینان از عدم انتقال ویروس کرونا از حیوانات به انسان، سگ‌های پلیس خود را ضدعفونی می‌کند.

سرتیپ جمال حبش، مدیر گروه بازرسی امنیت در امور امنیتی و بخش بنادر، گفت که این آژانس از اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با “کووید۱۹” پشتیبانی می کند.
این امر امنیت سگهای پلیس و مربیان آنها را قبل و بعد از انجام وظایف محوله به تیم های بازرسی امنیتی تضمین می کند.

مدیر گروه بازرسی امنیت اظهار داشت: “این امر به كاهش شیوع بیماری کرونا که از طریق حیوانات می توانند به انسان منتقل شود، کمک می کند، زیرا این امر نشان دهنده مسئولیت اجتماعی پلیس ابوظبی در تقویت سیستم پیشگیری از ویروس است”.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نوآوری و خلاقیت فکری در بین پرسنل پلیس برای توسعه و تطبیق علوم کاربردی، متناسب با محیط محلی، به منظور افزایش بهره وری نیروهای امنیتی و انتظامی در حفظ امنیت و ایمنی جامعه است.

شایان ذکر است که پلیس امارات اعلام کرده است که از سگ های پلیس برای تشخیص ویروس کرونا استفاده خواهد کرد .. این روش به موفقیت بزرگی رسیده است.

 

You might also like