دولت امارات از افزایش درصد کارمندان به ۵۰٪ خبر داد

دولت امارات از افزایش درصد کارمندان حاضر در دفتر وزارتخانه ها ، مقامات و نهادهای فدرال تا ۵۰٪ از روز یکشنبه ۷ ژوئن خبر داد.

دولت تصمیم به افزایش شماره کارمندان در سازمان های دولتی گرفت، اما بر تعهد به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس كرونا تأکید کرد.

دولت امارات متحده عربی تصمیم گرفت هفته گذشته ضمن رعایت اقدامات پیشگیرانه ۳۰٪ از کل کارمندان سازمان های دولتی را به کارشان برگرداند.

پس از موفقیت این آزمایش و تعهد کارمندان نسبت به اقدامات پیشگیرانه، ایالت تصمیم گرفت درصد خود را از ۳۰٪ به ۵۰٪ افزایش دهد.

تصمیم افزایش درصد کارمندان در چهارچوب تلاش های دولت امارات برای تقویت استمرار کار کشور و بازگشت تدریجی کارمندان بود.

این تصمیم  همچنین تعدادی از گروهها را مشخص کرد که استثناء آنها بازگشت به کار و استفاده از سیستم کار از راه دور برای آنها است.

این گروه ها شامل زنان باردار، افراد اعزام، افرادی که دارای بیماری های مزمن، ضعف ایمنی و افراد دارای بیماری های تنفسی مانند آسم هستند.

علاوه بر افراد بالای ۵۵ ساله و کارمندانی زنان که دارای فرزندان در کلاس نهم یا کمتر و کارمندانی زنان که فرزندان در مهد کودک دارند.

این تصمیم به کلیه دفترهای دولتی و فدرال و موظف شده است كه اقدامات پیشگیرانه مربوط به فاصله گذاری اجتماعی بین كاركنان را انجام دهند و مطابق با اقدامات احتیاطی اعلام شده توسط وزارت بهداشت، محل های كار و دفاتر را سترون كنند.

You might also like