حمایت بین‌المللی بی‌سابقه از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز امارات

 برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز امارات متحده عربی از حمایت بین‌المللی بی‌سابقه ای برخوردار است و به الگویی برای همه کشورهایی تبدیل شده است که به دنبال راه اندازی برنامه های جدید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز هستند.

 

این پشتیبانی بین‌المللی پس از شروع اولین نیروگاه در براکه در آغاز سال ۲۰۲۰ و اتصال آن به شبکه برق
اصلی كشور حدود سه هفته بعد ظاهر شد.

 

  • توسعه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز 

 

رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد: «امارات متحده عربی گام درستی را برای همکاری در کنار آژانس بین المللی انرژی اتمی برداشته است..
از ابتدا بالاترین استانداردهای ایمنی، امنیت و منع گسترش سلاح های هسته‌ای را تصویب کرد».

 

 مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد:‌ «شما موفق شده اید و اکنون الگویی هستید که اکنون
در مناطق مختلف جهان دنبال و تحسین می شوید».

 

  • منابع جدید انرژی دوستدار محیط زیست

 

به نوبه خود، خانم اگنیتا ریزینگ، مدیر کل سابق انجمن جهانی هسته‌ای، قدردانی خود را از مدل اماراتی
در بخش انرژی صلح آمیز هسته ای در سطح جهانی ابراز کرد.

 

خانم اگنیتا اظهار داشت:‌ «امارات متحده عربی اولین کشور در جهان عرب است که از فناوری انرژی
هسته‌ای برای تأمین نیازهای انرژی خود استفاده می کند».

 

از طرف خود، هانس بلیکس، مدیر کل افتخاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توانایی و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز امارات را برای دستیابی به دستاوردهای مهم در بخش انرژی هسته‌ای با وجود چالش گسترش ویروس کرونا، ستود.

You might also like