فناوری پیشرفته برای نظارت بر سلامت کارگران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰

نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی از ابتکارهای پیشگامانه از فناوری پیشرفته و نوآورانه “ووپ” برای نظارت بر وضعیت سلامتی کارگران در محل برگزاری در محل ساخت رویداد بین المللی استفاده کرده است.
این فناوری برای پیشبرد استانداردهای بهداشت و ایمنی در اماکن ساختمانی پرده برداشت از طریق “برنامه تناسب اندام کارگر” است.

این رویداد جهانی از اول اکتبر ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۲ برگزار می شود.
این فناوری پیشرفته حاصل همکاری بین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی و شرکت آمریکایی “ووپ” است که دستبند اندازه گیری شاخص های بهداشتی است که کارگر را پوشیدنش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به عملکرد عملکردهای حیاتی بدن مانند تغییر ضربان قلب ، تلاش و خواب در مقاطع مختلف در طول روز و از طریق این فناوری تهیه شده است.

گزارش های مفصل در مورد سلامتی کارگر و خلاصه هفتگی از انجام کارکردهای حیاتی بدن، ۵۰۵۴۰ کارگر داوطلب شرکت در این برنامه شدند که حدود ۱۴ درصد از کل کارگران سایت را تشکیل می دهند.

راشد محمد، معاون اجرایی رئیس عملیات در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی گفت: “با توجه به تعداد کارگران موجود در سایت، این برنامه بی نظیر است. همانطور که پیش از این هیچ پروژه دیگری ندیده ایم که سلامت انسان را در چنین مقیاس وسیعی ردیابی کند”.

You might also like