برای ارتقاء گردشگری داخلی، کمپین “ابوظبی را کشف کن” راه اندازی شده است

بخش وزارت فرهنگ و جهانگردی در ابوظبی با هدف ترویج گردشگری داخلی در امارت کمپین جدید را با عنوان “ابوظبی را کشف کن” راه اندازی کرد.

این کمپین شامل طیف گسترده ای از برنامه هایی است که ساکنان و بازدید کنندگان می توانند در طول تابستان در بخش های مختلف ابوظبی از آن بهره مند شوند.

در راستای اجرای دقیق دستورالعمل ها و رهنمودهای دقیق مندرج در برنامه صدور گواهینامه Go Safe، کارکنان خط مقدم در کلیه مقصد ها و مکان ها هر ۱۴ روز یکبار تحت آزمایش های دوره ای ویروس کرونا “کووید-۱۹ قرار می گیرند.

بخش فرهنگ و گردشگری در ابوظبی با تعدادی از شرکای خود در بخش های دولتی و خصوصی در  این کارزار همکاری می کند.

ابوظبی را کشف کن

به منظور حمایت از بخش گردشگری همزمان با شروع بازگشت تدریجی تعدادی از خدمات در بخش های مختلف، ضمن رعایت کلیه اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی اعمال شده از سوی دولت امارات است.

عالیجناب علی حسن الشیبه، مدیر اجرایی بخش گردشگری و بازاریابی در بخش فرهنگ و گردشگری ابوظبی، اظهار داشت: کمپین “ابوظبی را کشف کن” فرصتی بی نظیر برای ساکنان امارات است تا دوباره از مزایای ابوظبی کاوش و لذت ببرند”.

آقای علی الشیبه افزود: “همکاری نزدیک میان دولت و بخش های خصوصی است، منجر به توسعه طیف گسترده ای از پیشنهادات و فعالیت هایی می شود که آرزوهای همه اعضای جامعه را برآورده کند”.

You might also like