نهیان بن مبارک دوز واکسن کووید-۱۹ را دریافت می کند

عالیجناب شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان، وزیر تسامح و همزیستی امارات، برای حمایت از برنامه ملی و استفاده از واکسن در کشور به منظور مقابله با ویروس و محدود کردن پیامدهای آن، دوز واکسن کرونا را دریافت کرد.

 

وزیر تسامح و همزیستی گفت که امارات متحده عربی، با راهنمایی و پشتیبانی رهبری فرزانه خود، در
طی گسرتش همه گیر ویروس کرونا، توانایی خود را در پاسخگویی به عواقب همه گیر با کارایی بالا نشان داده است.

 

  • بیش از ۳۱۰۰۰ داوطلب از ۱۲۵ ملیت

 

شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان تاکید کرد که واکسن کووید-۱۹ بر اساس بهترین استانداردهای علمی و
عملی ساخته شده است
که رهبری بخش پزشکی در امارات متحده عربی را نشان می دهد.

نهیان بن مبارک
وزیر تسامح و همزیستی امارات، عالیجناب نهیان بن مبارک آل نهیان

 

عالیجناب وزیر افزود كه واكسن کرونا حداكثر ایمنی و امنیت را برای كارگران خط اول دفاع ایجاد كرده و از زندگی خود محافظت می كند.

 

شایان ذکر است که امارات متحده عربی مجوز به استفاده اضطراری از واکسن کرونا است تا آن را
در اختیار گروه های بیشترین برخورد با افراد آلوده به ویروس از اولین خط دفاع قرار دهد.

 

این اطلاعیه با هدف تأمین کلیه ابزارهای ایمنی و محافظت از آنها در برابر خطرات احتمالی که ممکن است
در معرض خطر قرار بگیرند به دلیل ماهیت کارشان است. 

You might also like