محمد بن راشد اعضای هیئت مدیره موسسه سرمایه گذاری دبی را اعلام کرد

عالیجناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر امارات و حاکم دبی ، فرمان شماره (۲۴) سال ۲۰۲۰ را در مورد موسسه سرمایه گذاری دبی اعلام کرد.

در این مصوبه جدید مجدداً هیات مدیره موسسه سرمایه گذاری دبی و موسسه شهر میدان تعیین شده است.

هیئت مدیره سرمایه گذاری دولت دبی به ریاست عالیجناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و با عضویت جنابعالی شیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس موسسه سرمایه گذاری دبی، وشیخ احمد بن سعید آل مکتوم، عالیجناب خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی، عالیجناب سلطان بن سعید المنصوری، عالیجناب محمد ابراهیم الشیبانی، عالیجناب وی عبدالرحمن صالح آل صالح، محمد هادی الحسینی، هلال سعید المری، و محمد ابراهیم الشیبانی مدیر عامل موسسه، خواهد می شود.

حاکم دبی همچنین فرمان شماره (۲۵) سال ۲۰۲۰ را برای تغییر ساختار هیئت مدیره موسسه شهر میدان صادر کرد.

این دو فرمان از تاریخ صدور آنها قابل اجرا هستند و در روزنامه رسمی امارات متحده عربی منتشر می شوند.

از سوی دیگر، مؤسسه سرمایه گذاری صندوق دبی وارد لیست ۱۰ صندوق بزرگ مستقل با دارایی ۳۰۵٫۲ میلیارد دلار شد و در رتبه دهم قرار گرفت.

این مطابق آخرین طبقه بندی موسسه صندوق ثروت ثروتمند است که در زمینه مطالعه سرمایه گذاری های دولتی و صندوق های مستقل تخصص دارد.

You might also like