اردوی تابستانی ورزشی مجازی برای بانوان در شارجه

بنیاد ورزش بانوان شارجه اردوی تابستانی ورزشی به عنوان بخشی از برنامه های متعدد و فعال خود، برای ترغیب تمرین ورزش از راه دور از طریق یک بستر مجازی مستقیم، راه اندازی کرده است.

این اردوگاه زیر نظر شیخه جواهر بنت محمد القاسمی، رئیس بنیاد ورزش زنان شارجه، همسر حضرت عالیجناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه است.

شیخه جواهر همیشه مشتاق لزوم ارائه برنامه های مؤثر به نفع اقشار مختلف ، به ویژه زنان است.

خانم امل صالح العیدروس، مدیر بازاریابی و هویت شرکت شارجه، تأیید کرد که اردوی تابستانی ورزشی مجازی امسال با اردوگاه های قبلی به دلیل پیامدهای همه گیر کورونا تفاوت دارد.

مدیر بازاریابی و هویت شرکت شارجه همچنین اضافه کرد که به دلیل همه گیر کرونا “کووید-۱۹”، فعالیت های ورزشی به صورت رویدادهای مجازی انجام می شود و در باشگاه های ورزشی نیست.

خانم امل صالح العیدروس همچنین تأیید کرد که اردوی تابستانی کودکان و دختران را در تعطیلات تابستانی دور هم جمع می کند.

وی افزود که این اردوگاه با هدف ترغیب بانوان و دختران و کودکان به ورزش از راه دور از طریق یک بستر مجازی زنده است.

وی اظهار داشت كه بنیاد ورزش بانوان شارجه چنین ابتكاری را از راه دور انجام می دهد تا از همه بخش های جامعه شارجه بهره مند شود.

You might also like