برنامه همکاری اقتصادی نو بین امارات متحده عربی و بریتانیا

کشور امارات متحده عربی و پادشاهی متحد بریتانیای کبیر از برنامه همکاری اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری مشترک برای مرحله بعدی خبر دادند.

این همکاری جدید شامل نه محور اصلی و تعدادی از سازوکارها و برنامه های مشارکت با هدف تقویت
روابط اقتصادی بین دو کشور و حمایت از استراتژی های توسعه پایدار در هر یک از آنها خواهد بود.

این اعلامیه در ششمین جلسه کمیته مشترک اقتصادی امارات و انگلیس که در سطح وزرا برگزار شد، ارائه شد.

 

ثانی بن احمد الزیودی: « برنامه همکاری اقتصادی ما با انگلیس قوی و استراتژیک است»

 

ریاست این کمیته توسط جناب آقای دکتر ثانی بن احمد الزیودی وزیر دولت در امور تجارت خارجی و جناب
رانیل جاواردنا وزیر تجارت بین الملل انگلیس بود.

دکتر ثانی بن احمد الزیودی و جناب رانیل جاواردنا تشکیل گروه های کاری مشترک و تخصصی از مقامات
ذیربط در دو کشور برای پیگیری برنامه همکاری اقتصادی را تصویب کردند.

این برنامه شامل محورهایی خواهد بود: تجارت، سرمایه گذاری، شرکت های کوچک و متوسط​​، مراقبت های بهداشتی، علوم زندگی، انرژی، انرژی های تجدید پذیر، محیط زیست، کشاورزی، امنیت غذایی، بخش مالی و بانکی، حمل و نقل، لجستیک، آموزش ، تحقیقات علمی، نوآوری ، فناوری پیشرفته و مالکیت معنوی.

 

وزیر تجارت بین‌الملل بریتانیا: «مشتاق همکاری با امارات و افزایش مشارکت، به ویژه با بخش خصوصی هستیم».

 

عالیجناب احمد بن علی محمد الصایغ، وزیر دولت، جناب منصور عبدالله خلفان بالهول، سفیر امارات در بریتانیا و جناب پاتریک مودی، سفیر بریتانیا در امارات، از طریق بسترهای مجازی در جلسات کمیته شرکت کردند.

همچنین سر ادوارد لیستر، مشاور ارشد استراتژیک نخست وزیر انگلیس و جناب جمال الجروان، دبیرکل
شورای سرمایه گذاران خارج از کشور امارات در میان حاضران این جلسه بودند.

علاوه بر بیش از ۷۵ مقام دولتی و نمایندگان بخش خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری از هر دو کشور نیز در آن شرکت کردند.

You might also like