طرح پشتیبانی نو تبلیغاتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط های امارات

هویت بخشیدن به بحران همه گیر کرونا “کووید-۱۹ به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط های در امارات متحده عربی امری آسانی نبوده است.

با این حال ، برای حمایت و کمک به مقابله با دشواری هایی که بسیاری از مشاغل کوچک و محلی با آن روبرو شده اند ، شرکت مادر EW‘ ، Motivate Media Group ، ابتکار عمل را برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط ​​امارات متحده عربی با یک میلیون دلار تبلیغات و بازاریابی رایگان فراهم کرده است.

وزارت توسعه اقتصادی دبی این طرح را تصویب كرد كه به بنگاه‌های کوچک و متوسط های ۲۰ فرصت می دهد تا ۵۰ هزار دلار تبلیغات رایگان در بین مارك های كلیدی ایجاد انگیزه از جمله امارات زن ، چه خبر ، هویت و تجارت خلیج فارس را هم به صورت چاپی و هم به صورت دیجیتال به دست آورید.

به عنوان بخشی از این فرآیند ، یک هیئت متخصص نه تنها برای کمک به مشاغل محلی در این زمان های تلاش ، بلکه به آنها کمک می کند تا فراتر از همه گیر سال ۲۰۲۱ باشند.

آقای یان فاریرسرای مدیر شریک Motivate Media Group در مورد ابتکار عمل گفت: “ما موفقیت امارات متحده عربی را با کمک به دیگران در رسیدن به اهداف تجاری خود جشن می گیریم”.
مدیر شریک مدیریت Motivate Media Group اضافه کرد: “این زمان بسیار دشوار است برای همه مشاغل ، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، و ما یکی از بزرگترین اوراق بهادار رسانه ای برای کمک به مشاغل در سراسر امارات متحده عربی داریم”.

You might also like