وزیر علوم و فناوری اسرائیل: مشتاقانه منتظر اشتراک تجربه فضایی با امارات هستیم

عالیجناب یزهار شای، وزیر علوم و فناوری اسرائیل گفت که کاوشگر امید امارات نمونه ای عالی از چشم انداز امارات متحده عربی است زیرا ارزش زیادی به تحقیقات مربوط به مریخ می بخشد.

جنابعالی وزیر علوم افزود: «امیدواریم که بتوانیم از همتایان خود در آژانس فضایی امارات بهره مند شویم
و منتظریم تجربه آژانس فضایی اسرائیل را به اشتراک بگذاریم».

وزیر اسرائیل اضافه کرد:‌ «امیدواریم که بتوانیم با شرکای جدید صلح خود در زمینه علوم و فضا همکاری کنیم». 

 

وزیر اسرائیل: «از طریق برنامه های آموزشی در مدرسه ها از مطالعات علمی و برنامه های درسی درباره فضا پشتیبانی می کنیم».

 

وزیر یزهار شای ابراز عقیده کرد که پروژه های فضایی امارات منعکس کننده یک قصد واقعی برای توسعه
فضا برای اهداف صلح آمیز است.

عالیجناب شای اظهار داشت که آژانس فضایی اسرائیل پشتیبان جدی پروژه های دوجانبه و چندگانه با امارات برای پیشبرد پروژه های مربوط به فضا است

عالیجناب وزیر نیز خاطرنشان کرد که وزارت علوم و فناوری اسرائیل، از طریق آژانس فضایی اسرائیل (ISA)،
متعهد شده است به ایجاد یک بخش فضایی نوآورانه در اسرائیل است. 

وی اظهار داشت که آژانس فضایی اسرائیل در سه زمینه مختلف، از جمله ارتقا پیشرفت های جامع فناوری
و علمی برای حمایت از علوم تحقیقاتی، با همکاری موسسات دانشگاهی محلی فعالیت می کند.

You might also like