کمیته رایزنی‌های سیاسی در مورد تقویت همکاری بین امارات و استونی بحث می کند

دیروز، پنجشنبه ۱۰ دسامبر، کار اولین جلسه کمیته رایزنی‌های سیاسی بین وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی امارات و وزارت امور خارجه جمهوری استونی آغاز شد که از راه دور از طریق فناوری ارتباط تصویری برگزار شد.

 

این نشست به ریاست خلیفه شاهین المرر، معاون وزیر امور خارجه و همکاری بین الملل در امور سیاسی و آقای راین تمسار، معاون و دستیار وزیر در امور سیاسی در وزارت امور خارجه، برگزار شد.

 

دو معاون وزیر امور خارجه در جریان کمیته رایزنی‌های سیاسی تجربه دو کشور در مبارزه با ویروس کرونا
و تلاش های بشردوستانه امارات در این زمینه را بررسی کردند.

 

آنها همچنین در مورد کمک های پزشکی و بهداشتی که امارات متحده عربی برای حمایت از آن در مقابله
با ویروس کرونا به کشورها ارسال کرده است، بحث کردند.

 

نقش موسسات خیریه امارات متحده عربی و کمک آنها به کشورهای آسیب دیده و اهمیت همبستگی و
همکاری بین المللی
در مبارزه با کووید-۱۹ نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

دو طرف همکاری های مشترک بین دو کشور، توسعه روابط دوجانبه و روش های تقویت و توسعه آنها را بررسی کردند.
 خلیفه شاهین المرر و راین تمسار در مورد همکاری مشترک در سازمان های منطقه ای و بین المللی با هدف
خدمت به مسائل و چالش های منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند.

You might also like