اداره کل مؤسسات مجازات و تأدیبی در دبی از استانداردهای محافظتی استفاده می کند

ستاد کل پلیس دبی تشدید اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اعمال شده در مؤسسات مجازات و تأدیبی ، بازداشت مراکز و بازداشت پیشگیرانه در امارات را برای مقابله با شیوع ویروس جدید کورنا تأیید کرد.

اظهارات رهبری پلیس دبی مطابق با رویكرد امارات در تأمین مؤلفه های سلامت و ایمنی برای همه زمان ها و برای همه گروه های امارات است.

سرتیپ علی محمد الشمالی، مدیر کل اداره کل مؤسسات مجازات و تأدیبی گفت: “از زمان آغاز بحران ويروس كرونا، ما مشتاق هستیم کلیه اقدامات پیشگیرانه توصیه شده توسط مقامات بهداشتی در کشور را برای اطمینان از ایمنی و امنیت کلیه کارگران و همچنین زندانیان انجام دهیم”.

مدیر کل اداره کل مؤسسات مجازات و تأدیبی نشان داد: “مراحل اقدامات پیشگیرانه شامل فاصله گذاری اجتماعی و عدم اختلاط بین کارمندان و زاندانیان است”.

وی توضیح داد: “به عنوان مثال انتقال زندانیان به دادسرا متوقف شده است و این امر با استفاده از دستگاهها و فناوریهای مدرن امارات با تحقیقات از راه دور جایگزین شده است. همچنین یک سیستم دادرسی از راه دور نیز به جای انتقال زندانیان برای محاکمه آغاز شده است”.

اقدامات احتیاطی در زندانهای امارات نیز شامل سترون کردن لباس همه کارکنان موسسه از جمله کارمندان، زندانیان و نمایندگی های فروش، قبل و بعد از خروج آنها از موسسه، از طریق “دستگاه خود استریلیزه کردن” که در ورودی اداره تهیه شده است.

و همچنین عقیم سازی کلیه امکانات اداری و وسایل نقلیه آن به صورت روزانه است.

You might also like